Λογιστικά

banner imagebanner image
 
Λογιστικές Υπηρεσίες
Λογιστικά - Φοροτεχνικά - Χρηματοοικονομικά - Ασφάλειες Καρδίτσα
Το λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Καρδίτσα, με την μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο των λογιστικών, είναι στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων ή την διαμεσολάβηση μας για διευθέτηση οικονομικών/εργατικών θεμάτων και επίλυση αντιδικιών. 
 
Υπηρεσίες προς ιδιώτες
H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.
 
 Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
 Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
 Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση
 Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
 Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 
 
 
 

 
 
Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες
Εξυπηρετούμε υπεύθυνα, ποιοτικά και με εχεμύθεια κάθε είδους επιχείρηση, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

 Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 Έναρξη και Λήξη επιχειρήσεων
 Μισθοδοσία
 Εργατικά
 Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις.
 Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης
 Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ
 Δηλώσεις εισοδήματος κ.α
 
Το επίπεδο της εμπειρίας, των γνώσεων και της παροχής υπηρεσιών είναι τόσο δυνατό, που δίνει ξεκάθαρες λύσεις στα λογιστικά - φορολογικά σας προβλήματα. Η πολύχρονη εμπειρία μας και η εξειδικευμένη ομάδα των εσωτερικών συνεργατών μας, εγγυάται την πλήρη κάλυψη κάθε σας ανάγκης.
 


Για οποιαδήποτε ενημέρωση και επιπλέον πληροφορίες, είμαστε στη διάθεση σας.